Na koji način će djeca nastavne sadržaje najlakše zapamtiti? Ako im se pokaže.

Na takav način smo i mi u petom razredu učili o malom Mojsiju. Učenici su s veseljem brinuli o maloj bebi, dali joj mlijeko kad bi plakala i pokazali kako je majka stavila Mojsija u košaru da ga spasi.

Kada smo naučili priču o Mojsiju, prionuli smo izraditi malog Mojsija u košari. Kao košara poslužila nam je prazna polovica oraha. Mojsijeve ručice, glavicu i prekrivač napravili smo od plastelina, a glavicu zaštitili maramom raznih tkanina. I tako je mali Mojsije na kraju nastavnog dana veselo «zaplovio» kućama učenika.

Tamara H.H.