Kako bi ponovili naučene sadržaje o Noi i potopu, igrali smo se arkom i parovima životinja, a nakon toga su vjeroučenici PO 10 odlučili napraviti Noinu arku. Arku smo obojali, izrezali i umetnuli u dva plutena čepića. Najzabavniji dio (da li će naša arka ploviti) provjerit ćemo na sljedećem satu.

Tamara H.H.