Nakon obrađenih tema o Abrahamu, kojeg nazivamo praocem naše vjere, učenici sedmih razreda prionuli su u  izrađivanje plakata o Abrahmu. Svaki razred imao je svoje zadatke. Neki su crtali, bojali, a neki su se igrali vunom i vatom. Razbacane dijelove, složili smo kao slagilice na hamer papir dobivši tako plakat o životu Abrahama.

I. Peček