Niti najveća hladnoća i pahuljice snijega koje su počele lepršati nisu nas spriječile da sa svojim razrednicama krenemo u Dravsku park-šumu nahraniti labudove i riječne galebove. Školskim kombijem došli smo na odredište i počeli se probijati kroz neugaženi snijeg te se spustili blizu vode kako bismo privukli i dozvali ptice. Labudovi i riječni galebovi dobro su se pogostili mrvicama kruha i sjemenkama kukuruza. I kratak boravak na otvorenom po ovoj zimi izazvao je crvenilo lica i ruku, ali nam je svima prijalo pogotovo jer smo znali da pomažemo pticama sada kada teško pronalaze hranu.  

Učenici III. a i III.b razreda i razrednice Ksenija i Dragica