Polaznici ROK-e, zajedno sa profesorima Dejanom P., Ivanom P. i volonterkom Nedom S. napravili su sliku – mozaik „Radost proljeća“, slažući izrezane komadiće CD-e na slikarsko platno.

Ivana P.