Čistom srijedom ušli smo u razdoblje Korizme. Kako će se na vjeronauku učenici pripremati za Uskrs? Slušat će priče, pjevati korizmene pjesme, gledati animirani film i likovno se izražavati. Da što bolje zapamte događaj Isusovog ulaska u Jeruzalem, učenici 5.B su na satu vjeronauka izradili palmine grančice.

Tamara H.H.