Kako korizma još traje, učenici petih razreda na satovima vjeronauka i dalje uče o Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću. Stoga smo odlučili napraviti Isusov grob. Papirnati tanjuri, tempere, škare i ljepilo i naš uradak je ubrzo bio gotov.

Tamara H.H.