Kao i svake godine, učenici našeg centra primili su sakramente kršćanske inicijacije- krštenje, prvu pričest i svetu potvrdu. Podjela sakramenata bila je u Varaždinskoj katedrali 25.travnja 2014. Sakramentu krštenja pristupile su dvije djevojčice, prvoj pričesti pet djevojčica i četiri dječaka, a svetoj potvrdi pet djevojčica i tri dječaka. Djeljitelj sakramenata bio je mons.Josip Mrzljak.

Uz biskupa, zahvaljujemo se mons. Perčiću, župniku i svećenicima crkve sv.Vida u Varaždinu, g.Šoli i Caritasu Varaždinske biskupije na susretljivosti i otvorenosti u pripremi naših kandidata i organizaciji euharistijskog slavlja.

Tamara H.H.

pričest

firma