Svake godine 20. listopada obilježavamo Dan jabuka. Učenici OOS 8, OOS 9 i OOS 10 obilježili su ga raznim motoričkim i senzoričkim aktivnostima kroz pjesmu i priču o malom bratecu Ivi i sestri Marici. Učenici su preuzeli ulogu jabuka koje se kotrljaju po travi, drveta jabuke koje odoljeva vjetru, mikseru koji usitnjava jabuke, skupljali su jabuke, sortirali ih, dodavali, a na kraju su promatrali kako se jabuka može pretvoriti u eruptirajući vulkan. U danima koji slijede još će pričati o jabukama  i izrađivati ih od raznih materijala te pripremati kolač.

R. Kos