Kako se moramo ponašati jedni prema drugima, slušali su učenici kombiniranog 2 i 3 razreda u knjižnici u sklopu sata vjeronauka. Učenici su slušali pricu „Jakov u parku“ , koju je pripremila naša knjižničarka Miroslava Vrbanić. Nakon što su ponovili gradivo na sljedećom satu izrađivali su plakat na obrađenu temu. Marljivo su trgali, slagali i lijepili komadiće kolaž papira na papirnatu podlogu.

Ivana Peček