Učenici 7.a i 7. b razreda učili su na satu vjeronauka o životu židovskog naroda. Učili su o njihovim običajima, životu i vjeri. Kako bi utvrdili naučeno gradivo, ponavljali su gradivo o Abrahamu, Izaku i Jakovu kroz igru. Igrali su se sa šarenim vunama i temperama. Vunicu su slagali i lijepili unutar zadanih linija, stvarajući tako prekrasne šarene haljine, kosu, bradu i obuću. Na kraju su odabrali i imenovali osobu koja je važna za povijest židovskog naroda.

Ivana Peček