Pripremajući se za Valentinovo, učenici  4. i 6.b razreda izradili su ljubavni plakat.

Pokazali su da se ljubav može iskazati riječima, djelima i bojom. Slagajući šarene niti vune i kolaž papira dozvali su oblake iz kojeg su padale kapi u obliku šarenih srdaca.

Ivana Peček