Dana 10. i 11. veljače 2016. godine u prostorima Centra, socijalna radnica Iva Dvorski i volonterka Vesna Rožmarić iz Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina su u povodu Valentinova s učenicima Centra održale tri radionice.

U radionicama su sudjelovali učenici 6. a, 6. b i 7. a razreda. Učenici su bili zainteresirani za rad i aktivno su se uključili u izradi čestitki i ostalih dekorativnih predmeta.

Sa socijalnom radnicom i volonterkom Društva dogovorena je i daljnja suradnja.

Kata Skok, socijalna radnica