U petak 26. veljače eto nas opet uz rijeku Dravu! Ovaj put nismo samo hranili ptice, već smo provjeravali što smo naučili u školi. Najprije smo utvrdili smjer toka najveće tekućice u zavičaju. Zatim  smo odredili u kojem smjeru je izvor i ušće rijeke Drave, a potom lijevu i desnu obalu.

Cijelo vrijeme su nas budno pratili labudovi, riječni galebovi i divlje patke. Ptice smo, naravno, nahranili.

Dobro raspoložene naš  nas je vozač odvezao do Varaždinskog jezera gdje smo na trenutak pomislili da smo stigli do mora. Tu smo ponovili nastavne sadržaje o vodama stajaćicama.

Učenici V.a i V.b razreda i

                                                                                       profesorice Ksenija i Dragica