PODRUČNO ODJELJENJE CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR PRI SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA

  • Janja  Mitrović prof .reh.
  • Tamara Herjavec Habek, prof.filozofije i religijske kulture

 

Škola u bolnici je sa svojim radom i djelovanjem započela 14. siječnja 2008. godine. Osnovana  je zajedničkim snagama i zalaganjem Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin, OŠ A. i I. Kukuljevića Varaždinske Toplice i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Od tada se nastava konstantno održava u tri kombinirana odjela koji imaju svoje voditeljice: kombinirani odjel od I. do IV. razreda, kombinirani odjel od V. do VIII. razreda te kombinirani odjel kojeg pohađaju učenici s intelektualnim teškoćama u razvoju. Nastava se održava svakim radnim danom na Dječjem rehabilitacijskom odjelu. U Školi u bolnici rade učitelji razredne i predmetne nastave te defektolog-rehabilitator. S učenicima se radi individualno, u skupinama ili individualno uz bolnički krevet. Učitelji surađuju s matičnim školama učenika, medicinskim osobljem te njihovim roditeljima, ukoliko je to moguće, radi što veće uspješnosti u nastavnom procesu. Nastava je prilagođena individualnim sposobnostima i mogućnostima svakog učenika.

 

Kad dijete stigne na dugotrajan rehabilitacijski proces ispred njega su tjedni i mjeseci prepuni umora, truda, strpljenja i hrabrosti. Škola u bolnici im olakšava provođenje dana na rehabilitaciji, komunikaciju s novom sredinom i nastavak obrazovnog procesa kojeg su u svojim matičnim školama prekinuli. Izbjegava se nastanak negativnih emocija jer se dijete svaki dan druži s učiteljicom, ostalom djecom smještenom na Odjelu i uključuje se u nastavni proces prema svojim mogućnostima. Na taj način se kod djeteta utječe na stvaranje pozitivne slike o sebi i svom zdravstvenom stanju. Dijete dobiva mogućnost da nastavi obrazovni proces te i dalje zadržava i razvija već prije stečena znanja i vještine. Kad dijete završi rehabilitacijski proces, slijedi njegovo brže, jednostavnije i bezbolnije uključivanje u nastavni proces u matičnoj školi.

Kad dijete stigne na rehabilitacijski proces u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama, njegovi roditelji popunjavaju obrazac sa svim važnim informacijama o svom djetetu, koje su nužne za Školu u bolnici: iz kojeg mjesta dolazi, koju osnovnu školu polazi, kako se zove njegova razrednica, sluša li nastavu vjeronauka…  Nakon toga dijete upoznaje svoju učiteljicu u Školi u bolnici koja nastoji što brže stupiti u kontakt s njegovom matičnom školom i razrednicom.  Na takav način njegova učiteljica u Školi u bolnici dolazi do saznanja kada je, kako i s kojim nastavnim gradivom učenik prekinuo nastavni proces, te gdje bi prema planu i programu s njim bilo najbolje krenuti. Također, kad se dijete priključi našoj Školi u bolnici, učiteljica u njegovu matičnu školu šalje obavijest da je dijete stiglo, te da nastavlja s nastavnim procesom. Kad dijete završi s rehabilitacijskim procesom, u njegovu matičnu školu šalje se potvrda o sudjelovanju na nastavi te o vremenu u kojem je učenik prisustvovao nastavi. Ako je dijete duže od tri tjedna na rehabilitaciji, zadaća njegove učiteljice u Školi u bolnici je ocijeniti ga te poslati u njegovu matičnu školu izvješće o obrađenim nastavnim jedinicama i ocjenama iz svakog predmeta. Na kraju rehabilitacijskog procesa roditelji svakog učenika ispunjavaju kratak upitnik i ocjenjuju način i organizaciju rada Škole u bolnici, te iznose svoje mišljenje o  održavanju takve vrste nastave.

 

Iako se dijete ne nalazi u “pravoj” školi, u Školi u bolnici se pokušava stvoriti stvarno školsko ozračje i okolnosti na koje se dijete već prije naviknulo. Iz tog razloga se u Školi u bolnici održavaju različite radionice vezane uz prigodne dane, obilježavaju se važni datumi i događaji, organiziraju se posjete učenika iz matičnih škola u Varaždinskim Toplicama i Varaždinu, posebno za Dan bolesnika u veljači svake godine te u vrijeme blagdana. Svake godine organizira se također i druženje pod maskama koje djecu s Odjela posebno veseli i raduje. Kako na Dječji odjel na kojem se održava nastava dolaze i drugi ljudi osim trenutnih bolesnika, ispred naših razreda nalazi se tematski pano pomoću kojeg isto tako obilježavamo posebne prigode i izvješćujemo prolaznike i roditelje o našim aktivnostima i radu s učenicima. Pošto su naše učionice vrlo dobro opremljene potrebnim likovnim materijalom i ostalim nastavnim pomagalima, učiteljice često priređuju i male izložbe učeničkih pisanih i likovnih radova.

Važno je napomenuti da smo najmlađa Škola u bolnici u Hrvatskoj.

 

Janja Mitrović, prof. reh.

Mirna Perec, mag. paed.

Tihana Šarec, prof. hrv.

 

 

Neke naše aktivnosti:

Obilježavanje Dana jabuka

Izrada božićnih ukrasa

Dolazak svetog Nikole

Izrada pisanica

Dani kruha 2013.

Izrada maskica 2014.