U petak 27.5.2016. u okviru izvaučioničke nastave o vodama u našem zavičaju  učenici i voditeljice OOS 13, RO 1 i RO3 bili su na rijeci Dravi gdje su  vidjeli  tok rijeke, most preko rijeke Drave i njezine obale. Vidjeli smo i labudove i patke kako plivaju po rijeci. Zatim su nas naši vozači odvezli do izletišta Aquacity gdje smo malo zastali i promatrali krajolik te vidjeli  kako tu voda ne teče. Nekim učenicima  je sve to izgledalo kao da smo na moru. Našu izvanučioničku nastavu završili smo na Varaždinbregu  ponavljajući naučeno gradivo o brežuljkastom zavičaju, a za završetak  smo se počastili sladoledom i sokom.

Marina Radosavljević, Blaženka Maltar i Gordana Labaš