Prehrana prezentacije (čitaj i opiši slike)

Obroci u danu

Zdrava hrana

Zdrava hrana memory

Matematika za vježbanje

Odnosi među predmetima

Odnosi među predmetima

Odnosi među predmetima 2

Veći – manji (spoji točan odgovor sa slikom)

Viši – niži

Veći – manji

Veći – manji 2

Veći – manji 3

Dulji – kraći

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20

Oduzimanje brojeva do 20

Oduzimanje brojeva do 100

Oduzimanje brojeva do 100

Zbrajanje brojeva do 10

Uspoređivanje brojeva do 20

Zbrajanje brojeva do 20

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20

Uspoređivanje brojeva do 100 

Zbrajanje brojeva do 100

Puzzle

Puzzle Jabuke

Puzzle Kiša

Puzzle Šarene bundeve

Puzzle Velika bundeva

Puzzle Putar tikvice 

Puzzle (Medvjed i vjeverica)

Puzzle  (zlevanka)

Šarene šalice  (puzzle)

Puzzle Dan zagrljaja

Puzzle 2 Dan azgrljaja

Bojanke

Bojanka medvjed

Bojanka vjeverica

Online bojanka

Online bojanka 2

Bojanka

Bojanka 2

Memory

Memory Jesen

Memory Jesen 2

Memory Neobične bundeve

Memory Neobične bundeve 2

Šarena šalica (memory)

Snježna kraljica memory

Memory Dan zagrljaja

 Igra

Pronađi razlike

Pronađi razlike 2